?

Log in

No account? Create an account
Ізучєніє спроса, собствєнна. - Магазин Освобождённых Товаров — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Интернет-магазин освобождённых товаров

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ізучєніє спроса, собствєнна. [Aug. 21st, 2008|06:02 pm]
Интернет-магазин освобождённых товаров
ru_vilochka
[toshirskij]

Вам вилочку или туфли?

Вилочку
133(79.6%)
Туфли
34(20.4%)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: bacian
2008-08-21 11:00 pm (UTC)
мне пожалуйста вариант "Охуенные туфли"
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: vasiapetechkin
2008-08-22 10:10 am (UTC)
Дуже люблю взуття, тим більше, якщо воно ах..єнне
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
From: toshirskij
2008-08-22 10:48 am (UTC)
Мінабарони Расійскай Підєрації гарантіруєт!
(Reply) (Parent) (Thread)